Kop
 

MIRT Verkenning Haaglanden - Nieuwsbrief nr. 2 - november 2009

Dit is de tweede editie van onze digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief blikken we terug op onze mijlpalen en kijken we vooruit naar geplande activiteiten.
Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan hier.
Uw collega's kunnen zich via de website aanmelden.

Eindrapport Fase A

Het eindrapport van de eerste fase van de MIRT Verkenning Haaglanden is gereed.
Het uitgangspunt is de referentiesituatie op het gebied van wonen en bereikbaarheid in 2020. Het rapport bevat een probleemanalyse op basis van een knelpuntenonderzoek, scenariostudies en een participatietraject.

Deze bouwstenen hebben ons geholpen de (bereikbaarheids)vraagstukken van regionaal en nationaal belang te benoemen. De vraagstukken zijn vervolgens gefaseerd, waarbij vier ambities voor Haaglanden een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het resultaat is opgenomen in een voorgenomen besluit: drie openbaar vervoervraagstukken en twee wegvraagstukken, die in aanmerking komen om te worden uitgewerkt in Fase B.

Het eindrapport én de samenvatting kunt u vanaf vandaag downloaden vanaf onze website. Gedrukte exemplaren kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar mirtverkenning@haaglanden.nl.
 

Haaglanders praten mee over een bereikbare toekomst

De afgelopen maanden heeft een breed scala aan publieksgroepen meegedacht over de toekomst van hún regio Haaglanden. Ze kregen de opdracht om na te denken over huidige en toekomstige knelpunten. De resultaten van deze zogenaamde focusgroepen zijn onderdeel van het Eindrapport Fase A. Ze hebben geleid tot aanvullingen en nuanceringen in het rapport en zijn meegewogen door de bestuurders.

De focusgroepen waren samengesteld uit bewoners en ondernemers, die over knelpunten in de regio spraken. Een aparte focusgroep bestond uit 18 visionaire ondernemers en bestuurders van grote organisaties. Zij hebben voor de MIRT Verkenning Haaglanden een aantal gezamenlijke ambities en aanbevelingen geformuleerd. Daarnaast hebben vele inhoudelijke experts en vertegenwoordigers van belangenorganisaties deelgenomen aan werksessies.

Op 12 oktober is het participatietraject van Fase A symbolisch afgesloten. Eén van de deelnemers van de focusgroepen, Hester van Leeuwen, kwam naar Scheveningen om de resultaten persoonlijk aan een verantwoordelijke bestuurder - Peter Smit - te overhandigen. In verband met de verhindering van de heer Smit, regiobestuurder Verkeer en Vervoer van het Stadsgewest Haaglanden, nam Willem Benschop de honneurs waar. Hij is directeur Verkeer en Vervoer van Stadsgewest Haaglanden én lid van onze regiegroep.

Deelneemster Hester van Leeuwen uit Zoetermeer studeert civiele techniek in Den Haag. Ze vond het leuk én leerzaam om deel te nemen aan de focusgroep openbaar vervoer:

“Tijdens mijn studie is er vooral aandacht voor de uitvoering van grote projecten, maar ik vind het onderzoek en de voorbereidingen nog interessanter.”

Ook de rapportages van de focusgroepen zijn te downloaden via onze website.

 
De focusgroep in overleg (links) en de overhandiging van de resultaten aan Willem Benschop (rechts). Foto: Peter van Oosterhout

Reactie van wethouder Peter Smit

Omdat Peter Smit verhinderd was om de resultaten van de focusgroepen persoonlijk in ontvangst te nemen, reageerde hij per e-mail op de uitkomst van de focusgroepen:

"Het is altijd spannend om een samenspraak traject te starten. Als bestuurder vrees je soms adviezen die buiten de realiteit staan. Maar die vrees is meestal ongegrond. De knelpunten die tijdens de sessies met de focusgroepen voor de MIRT-verkenning naar voren kwamen, kwamen overeen met de knelpunten uit de probleemanalyse van het projectteam. En dat is een heel positief punt. Het is van belang dat je in een vroeg stadium eenzelfde beeld hebt van de problemen die opgelost moeten worden. Er blijft dan meer tijd over om te werken aan oplossingen voor die knelpunten."

De MIRT Verkenning Haaglanden gaat over knelpunten en oplossingen voor de lange termijn (2020 – 2040). Uit de focusgroepen kwamen echter ook knelpunten en kansen naar voren, die nu al aangepakt kunnen worden. Peter Smit zegt hierover:

"De uitkomsten van de focusgroepen hebben hun waarde al direct bewezen. In het rapport staan namelijk zaken waar ook anderen hun voordeel mee kunnen doen. Zoals het OV Bureau Randstad, programmabureau Stedenbaan en de Nederlandse Spoorwegen. Daarom is een deel van de rapportage aan deze partijen overgedragen."

Als symbool voor de start van de volgende fase kreeg Peter Smit – via Willem Benschop – een tekening van het projectteam cadeau. De contouren van de regio Haaglanden staan er op, maar de kleur ontbreekt nog. Projectleider Peter Blok spreekt de ambitie uit om deze tekening in Fase B kleur te geven: niet alléén, maar in samenwerking met alle betrokkenen.

 
Projectleider Peter Blok overhandigt het 'kunstwerk'. Foto: Peter van Oosterhout

MIRT Verkenning Haaglanden werkt Sneller & Beter

De MIRT Verkenning Haaglanden werkt samen met het project Sneller & Beter. Het doel is een betere voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van grote projecten, waardoor de doorlooptijd gehalveerd kan worden: van 14 naar 7 jaar. Door belanghebbenden eerder en intensiever bij het proces te betrekken, verbetert de kwaliteit van de besluitvorming en verlopen projecten sneller. Het voorkomt ook onnodige kosten in de uitvoeringsfase. De nieuwe werkwijze volgens Sneller & Beter is een direct gevolg van de adviezen die de commissie Elverding in 2008 gaf aan het kabinet-Balkenende IV.

Sneller & Beter publiceerde in hun nieuwsbrief een interview met Gerrit Jan Olthoff, voorzitter van de regiegroep MIRT Verkenning Haaglanden. Dit artikel is te lezen op onze website.
U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van Sneller & Beter.

 

Logos

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door projectteam MIRT Verkenning Haaglanden. Wilt u reageren? Stuur dan een email naar mirtverkenning@haaglanden.nl. Overige contactgegevens vindt u op onze website.