Kop
 

MIRT Verkenning Haaglanden - Nieuwsbrief nr. 1 - augustus 2009

Als relatie van de MIRT Verkenning Haaglanden sturen we u de eerste editie van onze digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief blikken we terug op onze mijlpalen en kijken we vooruit naar komende activiteiten.
Via de website kunnen geïnteresseerden zich op onze nieuwsbrief abonneren. We stellen het op prijs als u uw collega's attendeert op deze mogelijkheid. Aan- en afmeldingen voor de nieuwsbrief kunt u ook via e-mail doorgeven.

Terugblik

Het projectteam MIRT Verkenning Haaglanden is ruim een half jaar op weg. De eerste inhoudelijke resultaten zijn geboekt. Ook hebben we aandacht besteed aan het vormgeven van een goed proces voor deze MIRT Verkenning. Het projectteam werkt hierin nauw samen met deskundigen, van betrokken bestuurders en ambtenaren tot wetenschappers, ondernemers en inwoners.

Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren, is op 15 juni de website www.mirtverkenninghaaglanden.nl gelanceerd. Op deze website vindt u project- en procesinformatie, nieuwsberichten, resultaten en kaartmateriaal. De website is en blijft in ontwikkeling. Zoekt u tevergeefs naar informatie op onze site? Laat het ons dan alstublieft weten via mirtverkenning@haaglanden.nl.

Bestuurders, raadsleden en statenleden houden we actief op de hoogte. Op uitnodiging van Stadsgewest Haaglanden gaven we een themapresentatie bij de vergadering van het Agemeen Bestuur. Ook waren we te gast bij de Provincie Zuid Holland. Leden van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie zijn bijgepraat over drie MIRT Verkenningen in de regio. Tijdens het BMOZ (bestuurlijk mobiliteits overleg Zuidvleugel) hebben we met de verantwoordelijk bestuurders gesproken over een aantal dilemma's.

Probleemanalyse
Het projectteam heeft gewerkt aan het opstellen van een probleemanalyse. Er zijn verschillende werksessies georganiseerd om te komen tot een gedragen probleemanalyse voor de periode 2020-2040. Het doel van de sessies was om meer zicht te krijgen op de netwerkstructuren in de regio en eventueel ontbrekende delen daarin. Ook zijn er ruimtelijke economische scenario’s uitgewerkt om te bekijken hoe robuust de verschillende problemen zijn.

De probleemanalyse wordt in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd. In deze nieuwsbrief geven we alsvast een doorkijk naar een aantal gesignaleerde problemen en kansen:
- Kwaliteitsverbetering in het openbaar vervoer in de regio Den Haag - Rotterdam
- Verbeteren van de A4 passage
- Completeren van de internationale ring
- Impuls aan ruimtelijke ontwikkelingen Westflank
- Faciliteren van ontwikkelingen langs de A12-as

Vooruitblik

Belangenorganisaties, koepelorganisaties en milieuorganisaties hebben een bijdrage geleverd aan onze werksessies. Momenteel interviewen we prominente deskundigen uit het bedrijfsleven en de wetenschap over hun visie op een bereikbare toekomst van de regio.

In september toetsen we de geconstateerde problemen bij de daadwerkelijke gebruikers in de regio: inwoners en bezoekers van Stadsgewest Haaglanden. In Fase B van de MIRT Verkenning krijgt deze vorm van publieksparticipatie nog een vervolg.

De definitieve versie van de probleemanalyse krijgt een plek in een eindnotitie van Fase A, die in oktober 2009 door de betrokken bestuurders behandeld wordt.

Werkdocumenten

Tussenresultaten van de MIRT Verkenning Haaglanden publiceren wij via onze website en deze nieuwsbrief. Wel wijzen we u erop dat deze (nog) geen officiele status hebben. De volgende tussendocumenten zijn te vinden op onze website:

De factsheet
Een kort overzicht van het doel en de aanpak van de MIRT Verkenning Haaglanden

De referentiekaarten 
De MIRT Verkenning Haaglanden kijkt naar projecten die de bereikbaarheid op de lange termijn verbeteren, ná 2020. Om dit te onderzoeken moet er een gedeeld beeld bestaan van hoe de regio er tegen die tijd uit ziet. Welke grote projecten zijn er dan al uitgevoerd? Hoe zit het met nieuwe woningen en bedrijfslocaties?
De MIRT Verkenning Haaglanden heeft de verwachte situatie in 2020 in beeld gebracht in drie referentiekaarten, voor autoverkeer, openbaar vervoer en woningbouw.

Het toekomstbeeld Haaglanden (ambitienotitie)
De vraag naar ruimte en bereikbaarheid in Haaglanden wordt mede bepaald door ambities, die in de regio leven. Daarom heeft het projectteam onderzoek gedaan naar ruimtelijk-economische ambities in verschillende beleidsstukken. Deze zijn samengevat en vertaald in een gezamenlijk toekomstbeeld.

 

Logos

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door projectteam MIRT Verkenning Haaglanden. Wilt u reageren? Stuur dan een email naar mirtverkenning@haaglanden.nl. Overige contactgegevens vindt u op onze website.