Documentenoverzicht

Documenten publicatie 2012

Op 21 november 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers gepubliceerd. Van 23 mei t/m 4 juli 2012 lagen de ontwerp-rijksstructuurvisie en het plan-MER officieel ter inzage, onder andere via de website van het Centrum Publieksparticipatie. De terinzagelegging heeft niet geleid tot aanpassingen in de ontwerp-rijksstructuurvisie of het plan-MER. Hieronder vindt u de documenten en bijbehorende achtergrondrapporten.

01. Rijksstructuurvisie - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
02. Nota van antwoord (inclusief errata en aanvulling plan-MER) - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
03. Bestuursakkoord - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
04. Publicatie Staatscourant - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
05. Procesverantwoording november 2012 - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,

Documenten terinzagelegging 2012

Van 23 mei t/m 4 juli 2012 lagen de ontwerp-rijksstructuurvisie en het plan-MER officieel ter inzage, onder andere via de website van het Centrum Publieksparticipatie. Hieronder vindt u beide documenten en bijbehorende achtergrondrapporten.

00. Ontwerp-rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
00. Plan-MER A4 Passage en Poorten & Inprikkers - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
01. Samenvatting eindrapport Fase A - Inventarisatie en fasering vraagstukken ,
02. Notitie Reikwijdte en Detailniveau - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
03. Notitie Kansrijke Oplossingen - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
04. Procesverantwoording - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
05. Verkeerskundige Analyse NRM West 2011 - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
06. Verkeerskundige Analyse Haaglandenmodel - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
07. Ontwerpboek - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
08. Ontwerpverantwoording - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
09. Ruimtelijke beoordeling van de alternatieven - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
10. Kosten-batenanalyse, toelichting en uitkomsten - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
11. Schetsontwerp Prinses Beatrixlaan blad 1 - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
12. Schetsontwerp Prinses Beatrixlaan blad 2 - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,

Documenten van de MIRT Verkenninghaaglanden

Afspraken Randstad Urgent , Randstad Urgent
Balansrapportage - OV Centrale Zone ,
Belangrijkste wijzigingen in notities - versie 5 juli t.o.v. versie 17 mei ,
Bestuurlijke voorkeur ,
Eindrapport Fase A - Inventarisatie en fasering vraagstukken ,
Factsheet - MIRT Verkenning Haaglanden , MIRT Verkenning Haaglanden
Haaglanders geconsulteerd - Verslag focusgroepen kansrijke oplossingen ,
Haaglanders geconsulteerd - verslag focusgroepen hoofdalternatieven ,
Haaglanders geconsulteerd - Verslag focusgroepen Fase A ,
Haaglanders geconsulteerd - Verslag focusgroepen Fase B ,
Indicatief kaartbeeld - Alternatief 1 ,
Indicatief kaartbeeld - Alternatief 2 ,
Interview Peter Blok - Regionieuws Haaglanden ,
Kennisgeving - Voornemen rijksstructuurvisie , Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Notitie Kansrijke Oplossingen - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
Notitie Openbaar Vervoer - versie 5 juli ,
Oplegnotitie NRD - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
Oplegnotitie Openbaar Vervoerprojecten ,
Presentatie in algemeen bestuur Haaglanden , Projectteam MIRT Verkenning Haaglanden
Q en A ,
Referentiekaart autoverkeer ,
Referentiekaart openbaar vervoer ,
Referentiekaart woningbouw ,
Resultaten interviewronde MIRT Verkenning Haaglanden , RebelGroup
Second opinion kosten-batenanalyse KiM - A4 Passage en Poorten & Inprikkers ,
Spoorboekje - Bestuurlijke besluitvorming ,
Toekomstbeeld Haaglanden - werknotitie , MIRT Verkenning Haaglanden

Documenten van de partners

Afsprakenlijst - Bestuurlijk overleg MIRT najaar 2009 ,
Afsprakenlijst - Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010 ,
Afsprakenlijst Zuidvleugel - Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2011 ,
Artikel over MIRT Verkenning Haaglanden , Project Sneller & Beter
MobiliteitsAanpak - brochure , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Nota Mobiliteit - publieksbrochure , Minister van Verkeer en Waterstaat
Nota Ruimte - samenvatting , ministerie van VROM
Presentatie bij Statencommissie MKE - Provincie Zuid-Holland , MIRT Verkenning Haaglanden
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002 - 2020 - Beheerst groeien , Provincie Zuid-Holland
Ruimtelijk Structuurplan Haaglanden (RSP) - Haaglanden, groene schakel in de randstad ,
Structuurvisie Den Haag 2020 - Wereldstad aan zee , gemeente Den Haag
Structuurvisie Randstad 2040 - de visie in het kort , Ministerie van VROM